Meilė

Ji atnešė man parodyti savo piešinius. Mačiau jos jaudulį  ,kai dėliojo vis krintančius ir slystančius iš jos rankų popieriaus lakštus.Tie, iš kažkur išplėšti ar paskubom surasti popieriaus lakštai, buvo šios jaunos moters gyvenimo dienoraštis.

Ant grindų dėliodama piešinius, ji rodė juos man pasakodama, kokias spalvas ir vaizdus regėjo ,kai pati buvo “atgulusi” į kapo duobę, kai bandė keltis iš jos, ir dabar-praregėjimo ir prisikėlimo momentu.

Kai mirė jos mažametis sūnus, ji mirė kartu su juo. Ilgai gulėjo tamsoje, negirdėdama pauksčių giesmių, neregėdama bundančios saulės, neįsileisdama į savo krūtinę gaivaus pavasario oro. Ji buvo mirusi .Kitaip ir būti negalėjo. Jei iš motinos atimsi kūdikį ,tai ji nebeteks kažkurios kūno dallies .Joje atsiras didžiulė skylė.Skylė nekraujuos. Ji paprasčiausiai bus. Daugelis moterų stengiasi greitai tą tuštumą užpildyti :nauju vaiku ,artimo žmogaus meile ,įdomiu darbu. Stengėsi ir ji.Turėdama gražų balsą-dainuodavo, mokėdama skambinti pianinu-grodavo, būdama poetiškos prigimties-rašydavo eiles, piešdavo .Išmoko rankomis minkyti molį ,dirbti su marmuru. Iš marmuro pati iškalė savo vaiko portretą ir pastatė paminklinę skulptūrėlę ant jo kapo. Praėjo tryliką netekties metų. Piešiniai, kažkada buvę tik juodų ir raudonų spalvų, šiandien piešiami šviesiomis spalvomis. Juose galėjai įžiūrėti Ariadnės siūlą iškentėjusio ir dvasia nepalūžusio žmogaus rankose .Žmogaus, kaip Dievo, prisikėlimas yra be galo džiuginantis. Jis teikia  vilties gyvenimui: geresniam, šviesesniam, laimingesniam. Tačiau, nori ar  nenori, protas prieštaraudamas klausė: ar reikėjo tiek metų gyventi skausme, kad pamatytumei šviesą?..

Iš kažkur atskriejo atsakymas:  gimdamos iš naujo, motinos savo mirusiems vaikams atneša saulę ir dalijasi   kartu su jais.

WP_000184

motinystė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: