Atmintis-Auksčiausia Žvaigždė

Išspausdinusi prisiminimus, susyjusius su mano namais, mano vaikyste, prabėgusios jaunystės prisiminimais ,šiandieną, po daugelio daugelio metų, į savo kiemą žiūriu kaip į stebuklą, kurio daugiau jau niekados nebebus. Nebebus jo ir Gintarei bei jos broliui Pūkiui (taip vadinome Bronių Uogintą) str.”Vienas paveikslas”,nei man, str.”Senosios svarstyklės”, nei Jurgiui, str.”Panteonas amžinybei”.Mūsų kiemuose apsigyveno liūdesys. Ir tik mes žinome kodėl.

Retsykiais, kai grįžtu į namus, aplankau savo artimųjų kapus. Praeidama pro Dvarionų šeimos kapavietę nedrąsiai mesteliu žvilgsnį, lyg būčiau kažkuo nusikaltus. Rodos, kaip tada, kai buvau dar vaikas, neleistinai stebėjusi gyvenimą  už tvoros. Aš galvojau, kad ten , kur groja muzika, kur vaikšto gražūs , besišypsantys orūs žmonės visada bus taika ir ramybė. Man norėjosi pasaulį matyti šviesų, taurų, teikiantį  vilčių gyvenimui… Dabar ,kai regiu iškirstą mūsų miškelį, išniekintą Dvarionų sodybą, tarp mūsų visų kiemų pamestą “geldą”(Dvarionų sodo žemė grąžinta poniai X) galvoju, argi tiems, kam pakilo ranka griauti tautos pamatus nebaisi pasakos pabaiga? Deja, ne aš jiems teisėja. Geriau papasakosiu vieno klevo, augusio mūsų kieme, istoriją.

Jis išdygo visai netikėtai.  Matyt, Žemė Motina atnešė jį ir pasodino mūsų kieme. Augo jis sparčiai. Buvo visų mylimas, ypač dailininko, kuris dar visai laibą jį vieną rudenį nuspalvino  Rojaus spalva, muzikanto, mįslingai žiūrinčio į dangų, kol vieną vakarą jis į medžio viršūnę  įkėlė Žvaigždę- dainą savo. Po daugelio metų, kai klevas jau ruošėsi vestuvėms, vargšelį nukirto. Vienu mostu, kaip nukerta galvą prityręs žudikas. Nebėra poeto, nei dailininko, nei muzikanto. Nebėra nieko kas beužtartų… Viena tik Žvaigždutė, kažkada užkabinta, suspėjo , mažutė, stryktelt į  dangų. Rojaus skara apsigobus, klevo šerdį (gal širdį?) suspaudus,  ji kilo ir kilo į viršų…Pasislėpė už debesies.

Irena Valužė        2013 m.

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: