Dievas- visa, kas gyva

Pasak pagonių žynio ir Žemaičių kultūros draugijos seniūno Augusto Narmonto,esame neatsiejama Kosmoso dalis,o būdami jo gyventojai turime rūpintis Žeme ir jos likimu.

Paveikslėlis

Žemaitis krauju

Augustas Narmontas,atsakydamas į klausimą,ar būti šios organizacijos vadu yra didelė garbė sakė,jog išvis būti žemaičiu yra didelė garbė, o būti jų vadu- dar daugiau.Šiuo metu Žemaičių kultūros draugijoje 6000 narių. Pasak Augusto Narmonto,pasaulyje pagonių tikėjimą išpažįstančių yra apie milijardas.Daugiausia pagonių yra Indijoje, Japonijoje, Skandinavijos šalyse, Amerikoje ir Vakarų Europoje.Inžinierius pagal profesiją ponas Augustas nuo mokyklos laikų domėjosi istorija, savo protėviais Indijoje,studijavo senovės keltų kultūrą. Tad,būdamas pagonių žyniu, A.Narmontas didžiuodamasis sako:”Aš patenkintas,kad esu žemaitis “krauju”.

Mėginimų įteisinti senąją religiją Lietuvoje būta jau mūsų šimtmečio pradžioje ir tarpukario metais. Nuo 1967 metų buvo švenčiama Rasos šventė, o netrukus ėmė veikti Ramuva(etnokultūrinė organizacija).Apie lietuvišką religiją kalbėjo ir kunigaikštis Gediminas. Savo laiškuose jis rašė, jog tautoms jis”leidžiąs savo Dievą garbinti pagal savo papročius, o mes garbiname Dievą pagal apeigas,  ir visi turime vieną Dievą”. Anot Augusto Narmonto, svarbiausi ir labiausiai lietuvių garbinami yra Dievas- dangaus ir šviesos kūrėjas,Laima-likimo ir gimimo deivė, Perkūnas- ugnies ir teisingumo dievas, Žemyna- žemės motina. Baltų tikėjimo pagrindinė samprata-atkreipti dėmesį į visą Kosmosą, puoselėti meilę gamtai, vadovautis Dievo išmintimi įveikiant blogį žemėje.

Žemaičių Alka

Mintis turėti senovinę pagonių bažnyčią brandinta jau labai seniai .1989 metais draugija norėjo atkurti šventvietę ant Birutės kalno, tačiau ,pasipriešinus katalikų dvasininkams,teko šalia statomos “Energetiko” poilsinės Šventojoje rūpintis iškasta kopa, kurios vietoje buvo pilamos šiukšlės. Atstatytoje kopoje,nuo kurios atsiveria nuostabi jūros kranto panorama, pagonys renkasi į savo bažnyčią ant Alkos kalno, švenčia Naujuosius metus(pagal arijų kalendorių, Naujieji metai- kovo 22 d.) kūrena šventąją ugnį, dainuoja dainas ir atlieka apeigas. Ponas Augustas minėjo,jog dažnas Lietuvoje nežino,ką reiškia žemaitiškas žodis “alka”. Alka- tai aukojimas, susitikimų vieta su Dievais. Dievo sampratą pagonių žynys įvardijo kaip visa, kas gyva.

Lietuvos Šveicarija

Žemaičių vadas neslėpdamas kartėlio sakė, jog lietuviai pasisavino žemaičių laimėtas kovas Durbės ir Saulės mūšiuose. Istoriniuose šaltiniuose nubrėžtos aiškios Žemaitijos ribos.Jos pažymėtos 1441 metais, kai žemaičiai buvo laisvi žmonės ir jiems buvo suteikta privilegija-suverinitetas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje. “Mes nerodome savininkiškumo, mes esame paveldėtojai,-sakė Augustas Narmontas. Žemaičiai turi ir savo kunigaikštį. Šis garbingas titulas suteiktas telšiškiui Stanislovui Kasparavičiui.Ponas Augustas įsitikinęs,jog vieną dieną bus įkurta Žemaitijos apskritis, vaikai mokyklose galės mokytis žemaičių kalbos,klausytis jos per radiją,bus leidžiamas žemaitiškas laikraštis.”Turtingas žemaičių kraštas,turintis naftos, jūrų uostą,naudingųjų iškasenų,nuostabią gamtą ir darbsčius žmones, bus vadinama Lietuvos Šveicarija”,-įsitikinęs seniūnas.

Palangiškiai-seniai pagedę

Savo pašnekovo paklausiau,ką jis galėtų pasakyti apie palangiškius ir pajūrio regiono gyventojus.Augustas Narmontas, kaip būdinga tikram žemaičiui,tiesiai šviesiai atsakė;”Palangiškiai-seniai pagedę” ir čia pat įvardijo ,kokie mes buvome praeityje: esame piratų palikuonys,  nemėgome dirbti žemės darbų,buvome žvejai ir prekybininkai, buvome karingi, išsiskiriantys sunkiu chatakteriu. Istorijos tėkmėje tauta keitėsi.Palangiškiai,jo teigimu,išsiskiria išoriniu grožiu ir gabumais,talentingi. Pats Augustas turi tris vaikus,kuriuos pavadino pagoniškais vardais;Milda,Vykintas,Vidas. Ponas Augustas vardijo dar daug darbų,kuriuos reikia padaryti ir džiaugėsi tais, kurie jau davė gerų rezultatų.Ir toliau leidžiamas žmonių pamėgtas žurnalas “Žemaičių Žemė”,Telšiuose parengtas  elementorius vaikams.Jis džiauėsi,jog Žemaičių draugijoje 70 procentų jaunimas iki 25 metų.Kaip mano žynys, reikia stengtis visoms organizacijoms, sąjungoms, susivienijimams, draugijoms, ypač didžiosioms valstybėms šlietis vienai prie kitos, kad pasaulis būtų geresnis.

Irena Česnavičienė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: