Mikelis Balčius :”Esu dvigubas kavalierius”

Mikelis Balčius,  kuršis nuo Šventosios, visą gyvenimą besidomintis savo krašto archeologija,istorija, puikios privačios kolekcijos savininkas, juokaudamas pasakojo,jog ,kai Latvijos prezidentė Vaira Vykė Freiberga už nuopelnus Latvijos labui jam įteikė  Trijų žvaigždučių kavalieriaus ordiną, jaučiasi  esąs “dvigubas kavalierius”.

“Laiko apnašos”

Kas važiuoja naujuoju Šventosios keliu,tas būtinai pravažiuoja atokiau nuo kelio tarp naujų statybų  nuo kelio  pasislėpusį jaukų, geltonais dažais nudažytą namuką. Jame gyvena Šventosios kuršis Mikelis Balčius su savo sena mama. Pastaruoju metu ponas Mikelis susilaukia  dėmesio iš žurnalistų,yra įamžintas televizijoje ir,kaip jis pats sakė, vietinės valdžios ir visuomenės dėmesio mažai susilaukęs. Štai jau nuo 1964  metų, pradėjęs rinkti kolekciją, negali sustoti prieš “laiko apnašą” apsitraukusias vertybes. Jo kolekcijoje – praėjusio tūkstantmečio baldai,paveikslai, knygos, įvairūs smulkūs buities įrankiai, surinkta archielogijos iš Šventosios, Klaipėdos, Liepojos, Telšių. Kaip pats sakė,visa tai gimė spontaniškai:”Einu ir už ko  nors užsikabinu”. O kai dar šis pomėgis teikia vidinį pasitenkinimą, tai ponas Mikelis galvoja, jog dirbdamas jam patinkantį darbą, atrado ir save.

“Nuo,tei kurše”

Važiuodama pas M.Balčių, norėjau rasti atsakymą į seniai ramybės man neduodantį klausimą. Mano močiutė, būdama garbingo amžiaus,supykusi dažnai kartodavo vieną frazę:”Nuo,tei kurše!”. Pasak M.Balčiaus,apie istorinius kuršius yra labai daug rašęs mūsų kraštietis istorikas Vladas Žulkus, o šnekant apie gyvąją tradiciją, “čia yra tarpribis tarp žemaičių ir kuršių”.Kintant tarmei žemaičiai susimaišė su kuršiais.Tikrieji kuršiai sulatvėjo, o kad tarp žmonių buvę visko, tai geriausiai pasako iki mūsų dienų išlikęs posakis:”kuršiukas-čarauninukas”. Pasak pono Mikelio, kuršis yra kitoks (šneka, tikyba, buitiniai dalykai) .Šventojoje gyvena jo gimimo apie 300 žmonių. Senoji karta lanko Būtingėje evangelikų liuteronų bažnyčią. Per šventes iš aplinkinių vietovių susirenka apie 1500 kuršių. Jie švenčia gamtos šventes:Jurgines,Jonines,rugsėjo 29 dieną- rudens šventę- Mikelį. O kad jo vardas toks, kaip šventės pavadinimas, nieko nėra nuostabaus, nes prieš karą tik šeši vyriški vardai tebuvę,- pasakojo jis.

Krašto istorija kuršio namuose

Žiūrinėdama visą antrą namo aukštą užimančią pono Mikelio  kolekciją, taip norėjosi rankomis paliesti amžių glūdumoje išlikusių įmantriais raštais išraižytų stalų,spintelių,komodų paviršius ar pasigrožėti neįprastu amžiaus pradžios šviestuvu,kurį kolekcionierius parsivežė iš Liepojos.kad ir nelabai atitinkantis kuršišką to meto buitį(turtų būti žibalinė lempa), tačiau iš metalo išpjauti amūriukai labai linksmai nuteikė. Sklaidydama  1900 metais išleistą pasaulio atlasą ar XIX amžiaus pabaigoje išleistus žemėlapius,sužinojau, jog nuo senojo molo į šiaurę kažkada buvęs garsus, o dabar retam lietuviui težinomas kuršiškas Šventosios miestas -Elija su jos bažnyčiomis ir turtingų miestelėnų pastatais. Anot  M.Balčiaus, daiktai atspindi istorinį laikmetį,o knygos aprašo pačią istoriją. Savotiškame muziejuje žiūrinėjau pono Mikelio iš inteligentų surinktą puikią knygų biblioteką vokiečių, rusų,lotynų, latvių,lietuvių kalbomis. Anksčiau, sakė mano pašnekovas, rinkdavęs knygas ir skaičiuodavęs “metrais”.Taip daro daugelis žmonių. Dabar jis daugiau dėmesio skiria knygos turiniui.Privatų M.Balčiaus rinkinį papildo Būtingės dvaro inventorius,”Riciškės” karčemos ir pajūrio archeologinių kasinėjimų radiniai. Pasak kolekcionuotojo, jis renka tai, kas gali “tilpti kišenėje”. Jis kolekcionuoja bajoriškos kilmės relikvijas,kurios būdavo perduodamos iš kartos į kartą (išlieka iki 4 kartų). Pastatai nebuvo vertybė, o kad rinktų žemdirbių ar žvejų buities atributiką, paprasčiausiai nebūtų kur sudėti”,-pasakojo ponas Mikelis. Tad,sėdėdama ant praėjusio amžiaus barokinės kėdės, pono Mikelio paklausiau, kam jis žada palikti palikimą, kodėl neieškąs žmonos ar palikuonių? Būdamas linksmo būdo, ponas Mikelis atsakė taip pat su humoru: “Žmonos neturiu, nes nė viena nenori valyti dulkių, o jei būtų palikuonių, viską pragertų”. Jis minėjo daugelį pažįstamų, kuriems jų pomėgis buvo jų gyvenimas, ir vardijo skaudžius atvejus, kai po kiek laiko niekam nieko nebereikia.

“Esu dvigubas kavalierius”

Manau, tokios liūdnos baigties pono Mikelio kiekvienas parsineštas ir geromis emocijomis sušildytas radinys nesulauks, o suras, atėjus laikui, jam tinkamą vietą. Kuršis nuo Šventosios minėjo, kad jo kolekcija domisi Lietuvos nacionalinis, Istorijos, Kretingos, Liepojos, Rucavos istorijos muziejai. Tad, kaip bus sunku spręsti. Svarbiausia, kad šis pomėgis yra jam prie “dūšios”.Paprašius pono Mikelio parodyti tą medalį, kurį jam vizito Lietuvoje metu įteikė Latvijos prezidentė, jis nedrąsiai iš spintos išsitraukė jį ir rodydamas man kalbėjo, jog tai ne vien jo nuopelnas, o visos Kuršių kultūros draugijos (72 žmonės), o nestokodamas humoro pridūrė:”Kai teikė man šį ordiną, palangiškiams buvo nė motais, nebent žemaičiai pyko,kad kuršiams medalius dalija, o jiems- nieko. Užtad dabar esu dvigubas kavalierius”,-juokėsi jis. Užkalbinus Mikelio mamą, ar jai patinka, kuo užsiima jos sūnus,ji atsakė, kad jai visai nepatinka.Anksčiau į sodybą daugiau užsukdavę žmonių, dabar rečiau, bet vis vien gerai, šypsosi… Jau pavasaris ,kieme prieš saulutę linksmai kudakuoja sutūpusios vištos, šalia stovi sūnus- gal kiek keistokas, pamėgęs senus daiktus. Gal senolė labiau norėtų matyti marčią, pavaduojančią ją senatvėje, bet yra , kaip yra. Gyvena nemažas būrys Šventojoje kuršių, kurie per šventes krūvon susirinkę džiaugiasi pabuvę šalia viens kito. Juk žmogaus gyvenimas neilgas,tik pati istorija amžina,jei ją saugo ją tokie, kaip Mikelis Balčius.

Paveikslėlis

Mikelis Balčius su savo mama 2002 m.

Irena Česnavičienė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: