Kūryba po moters ženklu

Jei Biblija laikysime visuma,tai daugelis iš mūsų supras,jog moters ženklas joje apibūdinamas kaip esminis laiko ženklas,kuris turi vienintelį kelią-vedantį prie Kristaus.Roma Tumosaitė-moteris,menininkė,daugelio personalinių parodų autorė.Jos kūrybos pagrindą sudaro darbai,atlikti batikos technika.Savo paveiksluose ji padeda mums geriau pajausti,kur slypi žmogaus gyvenimo pilnatvė ,šviesa ir tikėjimas.

“Esu tik amatininkė”

Pasak autorės,kūrėjas yra tas žmogus,kuris iš nieko padaro kažką apčiuopiama.Menininko vardas jai yra per daug skambus.Ji save mieliau apibūdintų kaip kūrėją,gerai įvaldžiusią savo amatą.Roma savo kūrybinį laikotarpį skaičiuoja nuo 1990 metų.Iki to ji baigė Klaipėdos dailės  mokyklos vakarinį skyrių,mokėsi Maskvos liaudies menų universiteteJi dėkinga savo amato  mokytojams (E.Malinauskas,R.Lūšis,R.Maželytė,D.Jakštys,P.Šmitas ir kt.).Daugiausiai menininkė daranti religinius darbus.Jai tai esą įdomu,kadangi atliekant tokius darbus,reikia gerai žinoti jų atsiradimo istoriją. Ikonos yra Romos Tumosaitės nuolatinis darbas-iš to ji valganti duoną.O pasirinkus skirtingą techniką , kopija įgauna visai kitą reikšmę.Ji tampa originaliu autoriaus darbu.Roma paminėjo vieną jai pačiai patikusį darbą.Pagal heraldikos taisykles ji sukūrė dvipusę dviejų spalvų vėliavą su siuvinėtu įrašu ir simboliais(100x200cm).Šią vėliavą padariusi klaipėdiškio,buvusio politinio kalinio,užsakymu(privačiai kolekcijai).Kasdieninis dailininkės darbas-dekoratyviniai reisetiniai paveikslai(šilkas,linas,metalo gijos,siuvinėjimas,aplikacija).Savo kūrybą R.Tumosaitė eksponavo Vilniuje,Klaipėdoje,Palangoje.

Gyvybės ir atgimimo darbai

Turbūt niekas negali geriau nupasakoti apie autorės darbus už tuos žmones,su kuriais Roma daug metų bendravo ir bendrauja.Pristatydama jos parodą  Klaipėdoje,jos buvusi mokytoja ir kolegė dailininkė Renata Lūšis nuoširdžiai džiaugėsi,jog menininkės talentas,taip gražiai išsiskleidęs,džiugina ypatinga,sudvasinta kūryba.Batika ir siuvinėjimas,aplikacijos,puikus tekstilės įvaldymas,sodrių spalvų pajautimas.Romos Tumosaitės darbai-tai gyvybės ir atgimimo ženklai.Nuo senovės ji žmogų domino savo slėpiningumu,-sakė R.Lūšis.

Kaip pati Roma prisipažino,jai darbas yra bene svarbiausias dalykas.Ji norėtų dirbti taip,kai dirbo profesorius A.Gudaitis ir kiti senosios kartos menininkai.Šiandien Roma Tumosaitė planuoja kurti ir parduoti liturginės tekstilės darbus,bažnytines vėliavas,šv.Kazimiero ir Aušros vartų Gailestingumo Motinos atvaizdus bei atributus.

Mudvi susėdusios kalbėjomės beveik dvi valandas.Prisipažinsiu-mano užrašuose liko užrašyti tik keli pavieniai žodžiai.Roma prisipažino nemėgstanti asmeniškumo. Ji mananti,jog esanti “mažas’ žmogus,o jos kūryba,kaip ženklas ar simbolis,sugebant savo mintis reikšti vaizdais,yra gimusi po moters ženklu.Taigi, man į rankas įteikusi pluoštą žurnalų religine tematika(studijoms)  ir, padovanojusi batikos technika atliktą savo kūrybos darbą ,išskubėjo namo .

Laiko ženklai

Romos Tumosaitės padovanotą angelą pakabinau garbingiausioje savo namų vietoje.Taip gyvenime susiklostė, jog į namus Lietuvoje besugrįždavau tik po ilgo laiko tarpo. Viskas lyg būtų gerai ,jei ne mano netikęs kaimynas, kuris renovavęs antrą namo aukštą,vieną vasarą mano namus pavertė didele “pelke”. Niekas joje neišgyveno: nei šlapios sienos, kurias tuoj užvaldė pelėsis, nei baldai, nei mano anytos sveikata. Po šio incidento, senutė susirgo plaučių liga ir, ilgai netrukus,  pasimirė. Visoj šioj nesąmonių karusėlėje, atlaikęs visas audras, visiškai nepasikeitęs – tik  Romos Tumosaitės sukurtas Angelas. Dabar jis yra mano namų Angelu Sargu.

Image

Roma Tumosaitė ir jos kūrinys

Irena Česnavičienė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: