Išvalyta erdvė

Tik kartą sutiktas žmogus gali  atmintyje užsibūti ilgai. Kodėl, kas slypi už tos paslapties ribų? Žymų Lietuvoje fotografą Remigijų Treigį prieš daugelį metų sutikau Antano Mončio namuose-muziejuje, ir nepamiršau ligi šiol.

“Laiškai iš Ekeno”

Klaipėdiškis Remigijus Treigys , sugrįžęs iš Suomijos, pirmą kartą Lietuvoje eksponavo savo darbus, sukurtus svetimoje šalyje.Pasak parodos autoriaus,draugai ir kolegos dažnai jo klausia,kodėl fotografijos iš ciklo “Laiškai iš Ekeno” yra tokios tamsios. Remigijus galvoja,kad turbūt jose yra šiek tiek liūdesio,nes ,gyvendamas ir dirbdamas Suomijoje,norėjęs kuo greičiau grįžti į namus. Greičiausiai būčiau neteisi sakydama,kad Remigijui Treigiui darbas ir gyvenimas svetimoje šalyje buvo iki kaulo įgrisęs. Anaiptol-menininkas džiaugėsi švedų kultūros centro Suomijoje “Proartibus”  suteikta galimybe du mėnesius pagyventi ir padirbėti šioje šalyje. Į šią šalį R.Treigys turėjo atvykti su turėtais darbais ir sukurti naujų darbų Suomijos tematika. Menininkas sutinka,kad jo fotografijos yra skirtos neeiliniam žiūrovui. Jose paslėpta gili mintis, kurią kiekvienas individualiai turi įminti. Bandžiau pono Remigijaus paklausti, o ką gi reiškia iš nuotraukų dvelkianti senovė ar miniatiūrinės,vos plika akimi įžiūrimos fotografijos. Autoriaus nuomone,visa tai sukuria tam tikrą nuotaiką.

“Paslaptį patikiu žiūrovui”

R.Treigys personalines parodas yra surengęs Šiauliuose, Vilniuje, Panevėžyje, tris-Lenkijoje,Latvijoje,o antrą kartą pristatydamas savo darbus A.Mončio namuose-muziejuje,džiaugėsi,jog čia yra viena palankiausių erdvių parodoms rengti. R. Treigiui įsiminė kelionė į Vokietiją. Šiame projekte dalyvavo  menininkai iš Vokietijos,Lenkijos,Lietuvos.

R.Treigys yra Dailės akademijos auklėtinis,baigęs dizaino specialybę,tačiau šiandieną jis negali pasakyti,kam suteiktų pirmenybę:fotografijai ar dizainui. Jo manymu,fotografuodamas jis “daro nuotraukas”, internete- taip pat reikalinga panaudoti grafiką, tapybą, erdvės apšvietimą.Tad,ko gero, abiem atvejais svarbiausia yra įdėti į darbą ir meilės. Atrodytų,ko gi daugiau reikia:paroda atidaryta Palangoje,darbo nestinga ir kitur,tad menininko paklausiau,ar jis jaučiasi laimingas? Giliai susimąstęs ponas Remigijus prisiminė laiką,praleistą Suomijoje:baltąsias naktis,ramius užutėkius,sutemų grožį. Kūryba-tai darbas ir visas gyvenimas, bet yra dar svarbesnių dalykų: gal savas kraštas, gal kiekviename žmoguje slypinti paslaptis, kurios jis nepanoro atskleisti savo fotografijose-jas palieka įminti mums.

Išvalyta erdvė

Kartais save pagauni suvokęs, jog kiekvieno žmogaus keliai ir klyskeliai eina kažkur  visai greta. Tačiau mes sąmoningai save įsprausdami į voveriško gyvenimo rėmus nepastebime tai,kas svarbu dabar,  šią vienintelę  ir jau niekada nebepasikartosiančią akimirką tai pajausti,girdėti,matyti. Šią vasarą aš neturėjau galimybės (baigėsi atostogų laikas) pamatyti R.Treigio fotografijos parodą “Ramybės” galerijoje Palangoje, tačiau aš gavau kitą puikią dovaną . Klasiokų susitikimo proga  rašytojas Rolandas Rastauskas man padovanojo savo esė rinktinę “Privati teritorija”.  Knygos viršelio puslapyje- RoRos (R.Rastausko) fotografija ,kurią padarė ne kas kitas,o Remigijus Treigys! Po nuotrauka-žodžiai,atsakantys į mano klausimą: ko nepasakė meninkas ? “Žinojimas-tai ne formulės, o išvalyta šviesi erdvė, iš principo atsisakanti būti sandėliu.Tą gerai žino prisiekę keliautojai, vienuoliai ar kitokie nuskaidrėję “būties minimalistai”.Žinojimas-visada vienišojo kelias.Itin privati teritorija” R.Rastauskas kn. “Privati teritorija”.

New Doc 1_1

Remigijus Treigys  2001 m.   Darijos Vasiliauskienės nuotrauka

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: