Advento džiaugsmas

Paskendę kasdieninio gyvenimo verpetuose  ne vienas gali sau prisipažinti, jog dažnai belaukdami šv.Kalėdų užmirštame apie ne mažiau svarbią religinę  lietuvių liaudies šventę-adventą. Prieš gerą dešimtmetį Palangos Baltijos vidurinėje mokykloje, stebėdama į šventę susirinkusių vaikų ir mokytojų veidus mąsčiau: bėgte bėgdami  į Naujuosius metus, visai pamirštame stabtelėti ir pasidžiaugti prieššventine akimirka- Adventu, kuris yra nepakartojamas savo išmintimi, tikėjimu, viltimi ir artimo meile.

Ar reikalingos tokios šventės?

Renginio organizatorės vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytojos Otilija Simonaitienė,Ilona Niedvarienė ir muzikos mokytoja Snieguolė Mockienė į tokį mano klausimą atsakį vienu žodžiu:”Būtinai .Muzikos mokytoja mano, kad tai tikra ir nuoširdu.Visos dainos yra mokomos muzikos pamokų metu,o išrinkus pačias gražiausias ir subūrus visus norinčius dainuoti,yra surenkamas šventinis mokyklos choras. Kretingos Pranciškonų vienuolyno vienuolis brolis Bernardas,pakviestas į šią šventę,sakė,kad vienokia ar kitokia forma,tačiau tokie renginiai turi būti.Juk kiekvienas adventas-susitikimo džiaugsmas,kuris paliečia  žmogaus,o ypač mažo vaiko sielą.Vyresniems mokiniams,mano vienuolis ,gal reikėtų organizuoti susitikimus gamtoje,nes pati gamta įprasmina laukimo džiaugsmą.

Aukuro ugnis

Skambant švelniai muzikai į salę įeina renginio dalyviai.Pasipuošę šventiniais rūbais,rankose nešdami degančias žvakes,vaikai uždegė simbolinį šventės aukurą.Atrodytų,paprastos baltai nudažytos kaladės,pasipuošė ne tik ugnies liepsnelėmis.Aukuras “suliepsnojo” nuo vaikų širdžių šilumos.

Tą šventinį vakarą buvo pasakojamos “tamsaus meto” šiurpios istorijos,burtų magiškos paslaptys,žaidžiami senoviniai lietuvių liaudies žaidimai.Visus pasakojimus palydėjo nuostabios kalėdinės giesmės:”Per Kalėdas baigsis bėdos,nebus liūdna,bus daug sniego ir saldainių…”,kai niekas nemato,kai niekas negirdi,kai angelas basas ateina į širdį…”,”tyli naktis,šventa naktis…”

Kalėdiniai linkėjimai

Brolis Bernardas susirinkusiems Advento šventės dalyviams linkėjo,kad šv.Kalėdų vaikai lauktų panašiai kaip šeimoje yra laukiamas sesutės ar broliuko gimimas. Dvasininkas išreiškė viltį,kad kūdikėlio Jėzaus “Prakartėlė prakalbės” kiekvieno širdyje:namuose,ar bažnytėlėse.O stebuklingą susitikimo su Kristumi rytą,pajutę advento džiaugsmą,dalinsimės vienas su kitu kalėdine šiluma.Brolis Bernardas visiems palinkėjo laimės ir gyventi artimo gerumu.

Šventės finalinis akordas-daina “Kalėdų naktis”.Visa salė dainavo:”uždeki žvakutę ant mano širdies…”.

Išeidama iš šventės perskaičiau vaikų nuotaikingus sveikinimus bei linkėjimus savo klasės draugams,mokytojams,renginio organizatoriams. Kalėdinį sveikinimą paliko ir šventės svečias Kretingos Pranciškonų vienuolyno vienuolis brolis Bernardas.Jis užrašė:”Mielaširdingi Mikiniai ir Mokytojai,būkite palaiminti šventų,šviesių,džiugių Kalėdų laukimo dienoje. Švieskite ir dalinkitės Šv.Tikėjimo,Vilties ir Meilės Šviesa”.

Pabaigai

Nuo to šventinio šurmulio praėjo daug metų.Manau,kad advento švenčių tradicijos šioje ir kitose mokyklose yra puoselėjamos ir tęsiamos toliau.Tik nežinau, ar jos  tokios nuoširdžios kaip ta, kurioje buvau. Neseniai grįžau iš trumpų atostogų Lietuvoje. Mano miesto aikštėje  taip pat pastatė didelę ir gražią eglę.Tokiomis prabangiomis eglės iliuminacijomis gali girtis nebent turtingų miestų aikštės. Neabejoju,jog trumpam pamiršę apie finansinius nepriteklius , miestelėnai džiaugiasi ateinančiomis kalėdomis ,juk tikėjimo geresniu rytojumi dar niekas iš žmogaus neatėmė. Šiandien visas pasaulis gedi dėl PAR Prezidento,Nobelio (taikos) premijos laureato Nelsono Mandelo mirties. Exeterio katedroje uždegiau žvakutę už jo vėlę ir pasirašiau svečių knygoje:už save, už savo šeimą,už taiką,  ramybę,už savo tautą.  Nebenoriu daugiau klausytis  tokios informacijos,kurią išgirdau  per Lietuvos televiziją savo viešnagės metu : Nespardykite  krūvas lapų,nes juose gali miegoti” bomžos”.

Reikia sniego:balto,švaraus ir tikro…

WP_001205

besparnis angelas

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: