Palikime pasaulį geresnį

Prieš mirtį 1941 m. pasaulinės skautų organizacijos įkūrėjas Lordas baden-Povelis kaip pamokąmąjį testamentą visiems skautams užrašė tokius žodžius:”Palikite pasaulį geresnį,negu jūs jį radote”.Nuo tos datos prabėgo vos ne šimtmetis.Istorijos vingiuose būta visko, tačiau skautijos veikla visame pasaulyje,o taip pat Lietuvoje,nenustojo judėjusi į priekį.Šiandien Lietuvoje skautijos organizaciją vienija daugiau nei trys tūkstančiai skautų, veikia apie du šimtai draugovių. Prieš dešimtmetį apie Palangos skautų veiklą kalbėjausi  tuometiniame kurhauze su jų vadu Steponu Bladžiu.

Jei nori-būk, nenori-išeik

Mažytis ir šaltas Moksleivių klubo kambarėlis-nepasakyčiau, kad tai gera vieta vaikams po pamokų čia ateiti,bendrauti,mokytis šventų skautams priesaikos žodžių. Skautų vadas pasakojo,jog dažnai vaikai susigrūdę ar atsitūpę prie kėdžių(vienu metu būna apie dešimt vaikų) rašo,pildo sąsiuvinius.Paėmusi į rankas patį pirmąjį sąsiuvinį,skaitau N.Narkaus užrašytą maldelę “prie stalo”:”Palaimink Viešpatie mus ir brangink dovanas šias ,kurias  iš tavo dosnumo šiandien valgysime”. Tada mane šie žodiai labai sutrigdė ,tad p,Stepono paklausiau:kas atsitiko,kad Palangos skautai atsidūrė tokioje beviltiškoje padėtyje? Kiek supratau iš skautų vado,konfliktas įvyko su Moksleivių namų direktore,kuri vieną dieną S.Bladžiui pasakiusi:”Jei nori dirbti būk,jei nenori-išeik”.Nežiūrint į direktorės negatyvą nepelno siekiančiai organizacijai, palangiškiai skautai ir toliau tęsė savo veiklą pagal pagrindinį skautų šūkį: “Dievui, Tėvynei, Artimui”.

Mokoma to,ko nemokoma mokykloje

Tokius principus ne kiekvienas narys savyje sugeba išsiugdyti.Skautų uniforma,patyrimo laipsnį ženklinantys kaklaraisčiai įpareigoja juos tapti pavyzdžiu kitiems.Ponas Steponas džiaugėsi,jog mieste yra nemažas būrys žmonių,kurie yra verti skautų vardo.Tai-V.Jurgučio mokyklos skautai:Genovaitė Krasauskienė,Evelina Tučkutė,Natalija Baran,Rokas Vaičiūnas,Tomas Paulauskas,Simas Kunickis,Audrius Blauzdys,Edvinas Meškys.Jie ir kiti aktyvistai,dalyvaudami įvairiose skautų stovyklose,kelia savo patyrimo laipsnį,susiranda naujų draugų,svečiuodamiesi kitose šalyse,tobulina kalbą,išmoksta būti savarankiški,ugdo sugebėjimus greitai orentuotis,gyvenime tapti lyderiais. Todėl skautai siekia gauti auksčiausią įvertinimo laipsnį-“Skautas Vytis”.Pasak S.Bladžio,skautai-tai mokymas,ko nemoko mokykla.

Veiklos tikslas-eiti į priekį

Kaip pasakojo skautas Vytis S.Bladžius, 1940 metais,išmokęs Lietuvos himną,tapo skautu.Okupaciniame laikotarpyje skautų veikla buvo nutrūkusi,tad vėliau,po instituto,”užsidegiau turizmu’.Kartu su Lietuvoje žinomu skautu Vyčiu Pijumi Ambrzaičiu vaikams diegė turizmo pamokas mokytojaudamas Klaipėdoje,o 1989-1990 m.atkūrus skautiją,sukūrė skautų tuntą. 1992 m. buvo įkurta skautų organizacija Palangoje,kurią šiuo metu vienija keturios draugovės:suaugusių žmonių -J.Basanavičiaus draugovė,M.Valančiaus vaikų draugovė Salantuose,Birutės ir Kęstučio skautų draugovės.Norima įkurti draugoves Darbėnuose ir Skuode.Skautai bendradarbiauja su tremtiniais, dalyvauja organizuojant miesto renginius . Atsidavusių žmonių dėka,kaip paskautininkės sesės Angelinos Liaudanskienės,patyrusio skauto Antano Kalantos, skauto Petro Lukočiaus,prityrusio skauto Romualdo Rimos organizuojamos didžiulės skautų stovyklos.Palangos skautų vadas renginių sėkme niekada neabejojantis.

Kiekvienam brangios vietos

Mažame ir nežmoniškai šaltame kambarėlyje ,kuriame telpa sudėtas tiktai inventorius,sklaidydama nuotraukų albumus,įvairius apdovanojimų raštus,vaikų nuoširdžius rašinius perskaičiau skautijos metrasčio tituliniame puslapyje paliktus Vyskupo Antano Vaičiaus užrašytus palinkėjimus:”Dieve,laimink šauniuosius Palangos skautus! Laimink jų vadus! Budėkite ,jaunieji Lietuvos patriotai!”.Pasak Palangos skautų vado,palangiškiai gali didžiuotis turėdami,bene vieninteliai pasaulyje, skautams tokią šventą vietą-skautų slėnį,kur 1933 metais pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas Lordas Baden-Povelis kartu su savo žmona ir Lietuvos prezidentas Antanas Smetona su žmona,lankydamiesi skautų stovykloje Palangoje,paliko įrašytus inicialus ant akmens,kuris Vitaliaus Litvaičio ir parko direktoriaus Antano Sebecko dėka buvo išsaugotas,o skautų slėnis nuolat prižiūrimas.Palangiškiai gali pasigirti Birutės kalnu, A.Smetonos pasodintu ąžuolu,buvusia Baden-Povelio gatve (dabartinė Dariaus ir Girėno gatvė) ,nes tai kiekvienam žmogui brangios vietos. Jos mena gilią istoriją, jos moko jaunus žmones”būti skaisčiais ir blaiviais savo mintimis, žodžiais ir darbais”,-  kalbėjo Palangos skautų vadas senajame kurorto kurhauze.

Pabaigai

Šį straipsnį į savo dienoraštį įdėjau šiandieną,kai žinau,jog į naują,atstatytą ir atrestauruotą kurhauzo pastatą Palangoje renkasi miesto svečiai, vadovai  ir gerbiami miestelėnai. Koks bus naujasis kurhauzas, kuris, atkentėjęs  nežinia už kokias bausmes jam siustus išbandymus (privatizuotas,parduotas, degintas,neišlipantis iš teismų),bet visos Lietuvos žmonių mylimas, šiandieną  ,kaip feniksas  keliasi iš pelenų krūvos naujam gyvenimui. Jei būčiau miesto vadovas,visų pirma į šventę pakviesčiau maldininkus,o vėliau -tautos patriotus (jų dar yra), kurie žino ką reiškia gyventi Dievui, Tėvynei, Artimui.

IMG_20131214_175636

Palangos skautai 1994 m.

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: