Kai beldžiasi Naujieji…

Prieš Naujuosius žmogus linkęs pasvarstyti apie prabėgusius metus ir su viltimi bei tikėjimu įžengti į kitus-mėlynojo medinio arklio metus. Astrologai pranašauja, jog protingo ir darbštaus gyvulio metais  pagaliau galėsime lengviau  atsikvėpti. O jei Naujuosius pasitiksime po eglute padėję dovanas arkliui (obuolius, cukrų, avižas, medines figūrėles, rankdarbius)-sėkmė garantuota.

Senovės baltai

Kai Žemėje tiek daug neramumų, kai prieš Naujus metus žūsta nekalti žmonės (įvykiai Volgograde), nori  ar nenori, bet pradedi ieškoti atsakymų ten, kur per amžius  harmoningas žmogaus gyvenimas  atitiko žmogaus egzistencijos dėsnius . Pamenu, prieš vienuoliką metų, pasitinkant mėlynojo mangusto metus, kalbėjausi su mūsų senovės baltų tikėjimą išpažįstančiu žyniu Augustu Narmontu. Pagal pagonių papročius, ant kalno, kai pro Patulo ir Vėlinio stulpų ragus besileidžiančios saulės blyksniai susilieja į visumą, kovo 21 dieną pagonys pasitinka Naujus metus. Kartu su pavasariu atėjęs lygiadienis, tai atgaiva gamtai, o kas 32 metus Visatoje besikartojantis ciklas apsprendžia pokyčius ir žmogaus gyvenime.

Liaudiškoji pagonybė

Pasak Augusto Narmonto, 32 metai, tai žmogaus augimo metai, kurie beje yra ir kritiniai žmogaus metai. Jei gyvenai pilnatvėje su Visatos diktuojamais dėsniais, tai 64-ieji  ir tolimesnieji metai užtikrina gražią žmogaus senatvę ir ramų išėjimą anapus. 2002 m.kovo 21 d. prasidėjusi šviesioji epocha padės žmogui “apsivalyti”, tačiau žmogus turi pats tame aktyviai dalyvauti. Liaudiškoji pagonybė, pasak žynio, jau įžengė į kosminį pagonybės lygį. Jo įsitikinimu, ateis metas, kai susiliejęs senasis ir naujasis mąstymas, pagal mokslininkų prognozes, į žemę atneš vieną tikėjimą,nes Dievas, nepriklausomai  nuo religijų įvairovės, egzistuoja jau milijonus metų,-sakė senųjų baltų tikėjimą išpažįstantis ir 2001 m. Teisingumo Ministerijoje įregistruotos “Žemaičių alka” žynys A.Narmontas.

Pabaigai

Dauguma planetos tautų šį vakarą kels šampano taures tikėdami Naujųjų metų pradžia šviesiasniam, geresniam ir laimingesniam rytojui. O aš norėčiau pacituoti Romos imperatoriaus Marko Aurelijaus žodžius:”Išversk ( savo kūną) ir pažiūrėk, koks jis tampa nuo senatvės, ligų ir vargų. Trumpaamžis ir tas, kuris giria, ir tas, kuris giriamas, ir tas, kuris atmena, ir tas, kuris atmenamas. Be to,visa tai vyksta viename žemės kampelyje, kuriame ne visi žmonės tarp savęs sutaria, o kai kas nesutaria ir pats su savimi; ir visa žemė yra tik taškelis.”Anot filosofo, “Mūsų gyvenimas-tai kova ir klaidžiojimas svetimame krašte”, tad pažinkim save ir nebijokim gyventi, nes” niekur žmogui nėra nei ramiau,nei maloniau kaip savo sieloje, ypač jeigu joje yra tai, į ką įsižiūrėjęs žmogus pasijunta visiškai ramus”.

Su Naujaisiais 2014 metais!

WP_001278

nauja žievė

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: