O.Meškauskienė:”Didžiausia nauda-būtent Jums !”

Ne vienas palangiškis buvo nustebintas,kai į jo namus atėjusios Marijos legiono seserys kvietė įsitraukti į jų gretas, kalbėti maldą už ligonius, invalidus ar tuos, kurie yra pasiklydę savo gyvenime,-toli nuo Dievo.

Legiono veikla

Palangos “Šv. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimo”parapijos “Ligonių sveikatos” prezidiumo pirmininkė Ona Meškauskienė, pasakodama apie prezidiumo veiklą sakė:”Jeigu nors vienas legiono globojamas žmogus atsiverčia-verkiame džiaugsmo ašaromis”. Pasak O.Meškauskienės, Marijos legionas yra tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupo ir parapijos klebono leidimu dirba gailestingumo darbus parapijose. Kunigų vadovaudami jie padeda žmonėms pažinti tikėjimo mokslą ir darytis geresniais katalikais. Legionas buvo įkurtas 1921 m.Dubline, Airijoje. Šiuo metu jame yra beveik milijonas aktyvių narių ir dar didesnis skaičius-maldos talkininkų. Tokia yra tos tarptautinės organizacijos veikla pasaulio tikinčiųjų kontekste, o kokia yra jos pačios,tik prieš dvejus metus atvykusios kartu su šeima gyventi į Palangą ,veikla?-paklausiau ponios Onos.

Dievo pagalba

Poniai Onutei-62 metai, anksčiau su šeima gyveno Kaune. Kaip jai pačiai atrodo, jog tai buvęs Dievo vedimas. Ji lankė bažnyčią, skaitė religines knygas, turėjo draugių, kurios padėdavo susivokti vienais ar kitais tikėjimo klausimais. Kaune susipažino su Marijos legiono įkūrėja Lietuvoje- lietuvaite, atvykusia iš Čikagos. Ši ne kartą ją kvietė tapti aktyvia legiono nare, tačiau ponia Onutė vis nesiryždavusi.Vėliau, kai jos šeima išvažiavo gyventi į Šakius, ji įvykdė duotą lietuvaitei iš Amerikos pažadą.  Sutikus klebonui, Onutė penkerius metus aktyviai dalyvavo įkurtoje Marijos legiono veikloje Šakiuose.”Eidavome pas ligonius, prikalbindavome, kad žmonės eitų išpažinties.Vienas netikintis senyvo amžiaus ligonis prieš mirtį, susitaikė su Dievu. Per pamokslą išgirdusios apie tai  iš kunigo, buvome labai laimingos”,- prisiminė Ona Meškauskienė”.

Maldos galia

Susiklosčius gyvenimo aplinkybėms, kai ponia Onutė apsigyveno Palangoje, sutikus klebonui, įkūrė Palangos Marijos legiono “Ligonių sveikatos” prezidiumą. Šiuo metu Palangos Marijos legione yra 370 maldos rėmėjų, aktyviųjų narių- septyni. Apsilankydamos palangiškių namuose pastebėjo, jog daug kas nemoka maldų, yra nepakrikštyti,visai netikintys, nepriėmę Pirmos Komunijos ar Santuokos Sakramento. Pasak Marijos legiono pirmininkės, malda kiekvieną šeimą įtraukia į trejybės slėpinį, nes šeimoje, kuri meldžiasi, yra Jėzus, o Evengelijoje pasakyta:”Kur du ar trys susirenka mano vardu, aš esu tarp jų”.”Iš visos širdies daliname stebuklinguosius medalius su aprašymu.Tai- didžiausia dovana mažiau tikintiems, atšalusiems nuo Dievo jaunuoliams. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus panorėjo per savo Motiną Mariją pavojui atsidūrusiai žmonijai padėti tikėjime surasti visiško pasitikėjimo kelią”,-pasakojo O.Meškauskienė.

Malonė

Palangiškės legionierės lanko ligonius ligoninėse, senelių namuose. Prieš daug metų O.Meškauskienė pati patikėjo Dievo Motinos malone. Pirmajai jos mokytojai, lietuvaitei iš Čikagos, buvo diaagnozuotas vėžys, ir per maldą, anot O.Meškauskienės, įvykęs stebuklas. Šiandieną pas šią legionierę vėžio ląstelių nerasta. Marijos legiono pavadinimas “Ligonių sveikata”- neatsitiktinis .Onutė visą gyvenimą dirbo medicinos sesele, tad jai šis darbas labai gerai žinomas.Visoje Lietuvoje yra susikūrusių nemažai tokių legionų. Didžiausi yra Marijampolėje, Telšiuose, Kretingoje. Marijos legiono centras- Kaune. “Šventoji Motina Marija laukia mūsų maldų. Jei galvojate: kam iš to kokia nauda, atsakymas toks: didžiausia nauda – būtent Jums!”,-sakė Palangos Marijos legiono “Ligonių sveikata”prezidiumo pirmininkė Onutė Meškauskienė.

Pabaigai

Šis mudviejų pokalbis įvyko prieš dešimtį metų, kai Onutė su kitomis Marijos legionierėmis, Palangoje šventė pirmąsias legiono įkūrimo metines. Mačiau aš šios moters žibančias akis, kai ši pasakodama nuoširdžiai džiaugėsi tuo, kuo ji pati šventai tikėjo. Šiandieną, apmąstydama prabėgusius metus galvoju, jog Dievo malonė ne kartą ir man, bei mano šeimos nariams, buvo ištiesusi pagalbos ranką. Žinau, jog viena legionierė Romoje meldėsi už mano seserį, žinau, jog paskutinę gyvenimo minutę jos buvo ligoninėje šalia mano anytos. Išvažiavusi gyventi į kitą, man visai svetimą šalį, išsivežiau ir Onutės padovanotą medalioną su aprašymu . Ką žinosi, gal ir jie suteikė jėgų ir tikėjimo išgyventi ir nepaklysti ( ne kartą esu juos laikiusi savo rankose), nes pasak puikaus sielovados ir įvairių kitų dvasinės pagalbos centrų žmonėms Lietuvoje įkūrėjo, žymaus dvasininko Antano Saulaičio,”Dievo buvimą ypač pajuntame tada, kai žmogus padeda žmogui”.

WP_000244

pro langą

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: