Belaukiant Didžiosios Prisikėlimo šventės

Augau tada, kai Bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės.Pamenu tėvo sunkias rankas,kai jis parnešęs iš bažnyčios pelenus barstydavo mums,vaikams, galvas, eidavo į tvartą,žegnodavo  gyvulius , o likusius pelenus pažerdavo mūsų kieme. Kaip šiandien matau vėjo pagautą ploną pelenų srovelę, kuri ,lyg išdykęs aitvaras, labai greitai  išsisklaidydavo ,o  mes dar kurį laiką prisimerkę žiūrėdavome į saulę; lyg  ko nors lauktume vėl…

Pelenų diena

Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Šią dieną šventinami pelenai,gauti sudeginus praėjusių metų verbas.Pelenai barstomi žmonėms ant galvų prisimenant krikščionišką tiesą;’iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi”. Pelenų diena,kaip Gavėnios pradžia, pirmą kartą paminėta VI a., o nuo VIII a., jos  vyksta popiežiaus vadovaujamoje Šv. Anastazijos bazilikoje. Šiandieninė Pelenų dienos lirurgija yra išlaikiusi senus tradicinius elementus:pelenų barstymą ir griežtą pasninką,kai susilaikoma ne tik nuo mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus bei prabangaus maisto.

Būti doram

“Kai kurie žmonės tvirtina,kad negalima mieste gyvenant, dorybę išlaikyti. Reikia, esą, iš miesto pabėgti ir kalnuose atsiskyrėliu būti. Girdi, tas kuris yra vedęs,vaikais ir tarnais rūpinasi, mieste negalįs būti doras. Tokie žmonės turėtų teisingąjį Lotą prisiminti, kuris su žmona, vaikais ir tarnais mieste gyveno tarp blogų, nuodėmingų žmonių, tačiau kaip švyturys, jūroje, švietė, neužgeso ir dar skaisčiau žibėjo.Vieta, kur tenka gyventi, nėra kliūtis tam, kas yra doras, atsparus ir budrus”(Jonas Auksaburnis-Konstantinopolio  patriarchas (345-405 m.m.)

Galimybė atsitiesti

“Jėzus nurodo:”Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai”. Ką tai reiškia? Kodėl pasninko laikotarpis turi būti piešiamas vien tik niūriomis spalvomis, jei pats Jėzus kviečia pažvelgti į save, savo vidų, peržvelgti savo kelią-nueitą, einamą ir būsimą.Tai galimybė atsisakyti nereikalingo balasto ir atsitiesti, pakelti galvą, įkvėpti gryno gaivaus oro. Supratęs ir įvertinęs tikrovę, kurioje aš dabar gyvenu, kur esu Dievo atžvilgiu, galiu žengti į priekį. Kaip tik Pelenų dieną apaštalas Paulius primena:”Štai dabar palankus  metas, štai dabar išganymo diena.”Išganymas prasideda šiandien- ne rytoj, ne po kelių savaičių, ne kai būsiu pasiruošęs- bet šiandien”.

Ruoštis Velykoms

“Dievas yra su mumis per visą Gavėnią. Jėzus padeda mums ruoštis Velykoms. Kai žvelgiame į savo vidų, dažnai svyra rankos, neviltis apima.Daug šlamšto , ir vis tas pats. Mums sunku vieniems ką nors pakeisti. Bet tam Dievas ir yra su mumis per visą Gavėnią, kad mes nepaskęstume, nepultume į neviltį:”Jei mūsų širdis imtų mus smerkti:Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta”.Gavėnia- tai metas su Jėzumi. Nusiprauskime ir pasikvėpinkime Jėzumi”.(Br. Saulius Rumšas OP:”Pasikvėpinkime Jėzumi”.

Pabaigai

Vėlai naktį, parašiusi šias eilutes ir įdėjusi nuotrauką iš savo fotografijų albumo, nuėjau miegoti. Ryte, atsiskleidusi  dienoraštį, savo  nufotografuotame medžio kamiene išvydau žmogaus veidą.  Keista, pamaniau, koks ilgas praregėjimo laikas… Bet jis atėjo.

WP_001250

veidas

Irena Valuzė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: