Šv.Mišios už Lietuvos vaikus

1994 m. gruodžio 22 d. Teisingumo ministerijoje įregistruotas Lietuvos Nepriklausomybės Ąžuolyno paramos fondas. Šiai  savarankiškai, nepriklausomai labdaros  organizacijai – du dešimtmečiai. Fondo įkūrėja Aldona Limonienė , prieš gerą dešimtmetį dalinosi mintimis apie  labdaringą veiklą šioje organizacijoje.

Ligą reikia išgyventi

Prieš šešerius metus ponia Aldona atvažiavusi gydyti savo sūnų į Palangos sanatoriją „Palangos Gintaras“ pamatė, jog šioje sanatorijoje trūksta vaikams gražios aplinkos, nėra vaikų poilsiui skirtų aikštynų, gėlynų, todėl ji kartu su sanatorijos vadovais apsilankė miesto Savivaldybėje ir pasiūlė tarpininkauti, sutvarkant ir apželdinant sanatorijos aplinką. Tuometinis Palangos meras R.Mikalkėnas pažadėjo, jog parko darbuotojai parūpins gėlių, mokiniai padės įrengti gražias pavėsines, gultus poilsiui, Savivaldybės architektė  paruoš  projektą. Deja, pažadai ir liko pažadais. Šiandieną fondo vadovė vėl kartu su sanatorijos vadovais mynė Savivaldybės slenkstį norėdama miesto vadovams priminti apie jų  pažadus. Taip pat,  ponia Aldona pakvietė į Palangos bažnyčią daug žmonių, kurie dalyvavo  Šv. Mišiose už vaikų sveikatą.  Fondo vadovė įsitikinusi, jog sergančiam vaikui reikia išmokti kaip ligą  išgyventi, nes liga pati nepasitrauks. O ramybė gražioje aplinkoje gali duoti daugiau  negu vaistai,-įsitikinusi A.Limonienė. Palikdama Palangą Aldona Limonienė buvo optimistiškai nusiteikusi. Ji tikėjo  mero ir Arvydo Sabonio pažadais( suremontuoti 13 sanatorijos kambariukų).

„Niekada nėjau tiesiu keliu“

Apmąstydama prabėgusius savo darbo metus Lietuvos Nepriklausomybės Ąžuolyno paramos fonde, jos vadovė A.Limonienė sakė, jog gyvenime nėjusi tiesiu keliu. Pažinusiai klinikinės mirties skonį, sūnaus ligą, atsitiktinumo dėka pati  vos netapusi “bandito” auka, šiandieną ji džiaugėsi fondo prasmingu darbu globojant vaikus iš socialiai remtinų šeimų, vaikų namų , vaikus, surinktus iš šiukšlynų ,  kurie geranoriškai  padeda tvarkyti aplinką (Vaikų ir jaunimo darbo fondas). Jų dėka Lietuvoje pasodinta 13 000 ąžuoliukų. 1996 m. , minint 610 krikšto metines, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje  vaikai buvo krikštijami, o kelyje Vilnius –Medininkai pasodinta „100 berželių Lietuvos vaikų alėja.“ Nuo fondo įkūrimo pradžios su  vaikais yra tvarkomi apleisti kapai. Pasak A.Limonienės, ji gyvenimo kelyje sutiko puikius mokytojus, o tėvų pasakytus žodžius, jog ‚reikia žmogui pasodinti medį už tėvą, motiną, už save ir „bezdelniką“, kuris gali juos nulaužti“, prisimenanti visą savo gyvenimą. Jos tėviškėje iki šiol žaliuoja jos rankomis  pasodinta obelis, liepa, ąžuolas ir beržas.

Fondas lėšų iš niekur negauna, vaikai savo darbu užsidirba pinigus, kuriuos jie gali panaudoti įvairioms išvykoms, ekskursijoms, maistui. Pasak fondo vadovės, pagrindinis šios kilnios misijos tikslas yra suburti Lietuvos vaikus kartu su miškininkais, gamtosaugininkais ir plačiąja visuomene, auginat ir prižiūrint Lietuvos Nepriklausomybės ąžuolynus ir skiepijant vaikams meilę Lietuvai, religijai, gamtai.

Popiežiaus dovana

Lietuvos Nepriklausomybės Ąžuolyno paramos fondo vadovė Aldona  Limonienė per fondo dešimtmetį plačiajai visuomenei pristatė ir atidavė saugoti valstybei nuo Šv. Tėvo gautą dovaną (rožinį) ir padėką Lietuvai, kuri buvo atvežta iš Romos ir įteikta šiai organizacijai. Toks garbingas apdovanojimas yra suteikiamas tiems, kas savo veikla yra įvykdęs septynias institucijas, kitaip tariant , kurie  vadovaujasi  septyniais šventais kriterijais  : tėvas, mama, gydytojas, kunigas, mokytojas, kultūra, teisingumas.

Kaip sakė fondo vadovė, nuo 1999 metų ji galinti „ramiau“ dirbti. Nebėra baimės, jog bus sužeista, apiplėšta. Pasak jos, ne visiems jos veikla patiko, todėl nusikalstamo pasaulio struktūros norėjusios  susidoroti ir su ja. Šiandieną ji jaučiasi žymiai stipresnė nei tai buvo pirmaisiais fondo veiklos įkūrimo metais. Anot ponios Aldonos, „esu degtukas, kovojantis moterišku ginklu – prašymu“. Tad popiežiaus pasakyti žodžiai, jog „atiduodami pasauliui ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi“- yra jos gyvenimo esmė ir prasmė. Kažkada svajojusiai tapti aktore ar būti vienuole, o tapusiai trijų vaikų mamai  rūpi ne tik jos šeima, bet ir visos Lietuvos vaikų gyvenimas. A.Limonienė, trumpam atvažiavusi į pajūrį, išvažiuoja dėkinga visiems, kurie  jai padėjo. Ji džiaugėsi  užmezgusi dalykinius ryšius  su palangiškiais ir kretingiškiais. Anot jos, visada reikia darbą atlikti iki galo.

Na, o dideli fondo projektai, sakė ji, dar laukia savo eilės. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Ąžuolyno paramos fondas Vilniaus mieste numato pastatyti pilį: „Pilį statysime iš visoje Lietuvoje surinktų akmenų, fondo dešimtmečio proga bus išleistas albumas apie fondo veiklą, ąžuolus, šimtamečius žmones“. Fondas ir toliau rūpinsis vaikų ateitimi bei sveikata, teiks jiems moralinę ir (pagal galimybę) materialinę paramą.

Pabaigai

Nuo mūsų pokalbio prabėgo ne viena vasara. Pamenu Aldoną entuziastingai pasakojančią apie tai, kas padaryta ir kiek dar žadama nuveikti šioje labdaringoje veikloje, saugant jaunąją Lietuvos kartą. Įtraukusi šį straipsnį į savo dienoraštį, pasklaidžiau interneto puslapius norėdama daugiau sužinoti apie fondo veiklą, nes šiais metais Nepriklausomybės Ąžuolyno paramos fondas turėtų švęsti garbingą dvidešimtmetį. Deja, internete suradau tik šios organizacijos tikslų adresą ir žymeklį žemėlapyje (orientyras ieškantiems). Atsiskleidusi internetinį puslapį -Lietuvos vaikai- situacija pasikartojo (jokios orientacijos). Išsamesnę informaciją apie Lietuvos vaikus pateikė tik Delfi . Ji rašo: “Remiantis OECD tyrimu, atliktu 65 pasaulio šalyse, mūsų vaikai patenka tarp nelaimingiausių ir prasčiausiais pasiekimais pasižyminčių mokslo užduotyse“. Kodėl ?(orientyras -Lietuvos žemėlapis, jei nesurasite-pasukite gaublį).

201411211249541000

A.Limonienė 2002 m.vasara

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: