VIENAS

(esė)

ŽMOGUS pasiklydo miške. Jis buvo VISIŠKAI VIENAS. Iš pradžių žmogus sutriko,vėliau išsigando, o po to- kilo didžiulė panika. Jis,  kaip išprotėjęs ,puldinėjo tai šen, tai ten, ir vis bergždžiai. .. Lyg padūkęs viesulas,  jį vis pasigaudavo ,susukdavo  į ragą, pasityčiodavo  ir vėl grąžindavo  į tą pačią vietą.  Visai nusivaręs nuo kojų,  siaubo pilnomis akimis , žmogus tylėjo,  tik jo vidus rėkte rėkė: kas bus DABAR.

Temo. Paskutiniai saulės  spinduliai nutysę šešėlių siūlais apglėbė  naują miško gyventoją. Skubėti nebebuvo kur. Jis atsirėmė į seną, audros nuskelta viršūne, bet dar tvirtą   medžio kamieną, pavargusias kojas įkišo į minkštas, žemės gaiva kvepiančias samanas . Šiek tiek pailsėjęs, jis  palengva, nedrąsiai pakėlė akis į dangų. Tarp susipynusių medžio rankų,  didelio dangaus mažytėje properšoje  jis išvydo save.

Jis buvo MAŽAS. Žmogus niekaip negalėjo suprasti, kodėl kažkas bando jį išvaduoti iš tos šiltos ir saugios buveinės, kodėl kažkas  prausia jo veidą tokiu svetimu ir šaltu vandeniu. Jis duso nuo visai  nepažįstamo kvapo… Bet štai, jis, laimingas  klykia iš džiaugsmo… Jo mažos ir kreivos kojos bando sugauti tokią didelę ir keistą erdvę. Jam ji patinka, jis nori joje būti , jis trokšta, jog ji niekada nesibaigtų… Žmogus buvo NUOGAS.

Kažkieno didelės rankos jo kojas greitai pagauna ir stipriai ,stipriai ima jas veržti…  Jam  nepatogu, jam skauda, jam sunku kvėpuoti…JIS NORI NAMO.

Aušo. Didžiulio miško mažoje properšoje  pažeme driekėsi ištysęs žmogaus siluetas.  Jis panašėjo į ant šono nuvirtusį medį. Šalia jo ,garsiai ūkė pelėda.

WP_001383

pagaliau…

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: