Mergvakaris, “Hen-party” pavadinimu

Važiavau į savo dukros mergvakarį Anglijoje šiek tiek sutrikusi. Mano kaimynė,kuri Lietuvoje ruošėsi savo dukros vestuvėms, buvo mane perspėjusi,jog mamos  “mergų” puotoje jokiu būdu negali dalyvauti. Savo dalyvavimu jos galinčios  ir bėdą prišaukti. Atvirai prisipažinsiu,  kaimynės žodžius “nurijau’ kartu su iš kažkur atsiradusiu kartėliu.  Šiandieną, sugrįžusi iš mergvakario “Hen-party” pavadinimu, drąsiai galiu pasakyti:”Kaimynė sakė netiesą”.

Atsigręžus praeityn

Mano jaunystės metais senovės mergvakario tradicijų atspindžius galėjome pamatyti tik vestuvių dieną. Tai būtų: jaunosios atsisveikinimo ceremonija paliekant savo tėvus, draugus, giminę. Jei pasižvalgius giliau-mergvakaris senovėje buvo ne tik jaunosios, bet ir jaunikio šventė. Ji,ne taip kaip šiandien,kurioje pagrindinis elementas-šėliojimas iki paryčių, atliko susikaupimo ir iniciacijos vaidmenį naujam jaunųjų gyvenimui. Mergvakaris prieš vestuves turėjo ne mažiau svarbią-  materialinę naudą. Jaunosios ir jaunojo šeimose vykdavo derybos (kas išpirkdavo ūkio dalį,ar išmokėdavo vienai kuriai tai pusei sutartą sumą pinigų,pasidalydavo gyvulius). Be materialinių dalykų,prieš vestuves buvo labai svarbūs ir dvasiniai reikalai.Tai ypač atsispindi lietuvių liaudies raudose. Mergvakario raudose jaunoji, apraudojusi savo jaunas dienas,atsisveikindavo su šeima. Daug gražių žodžių buvo skirta mamai, o mama-dukrai. Palydos turėjo ir sakralinę reikšmę. Jos buvo tarsi palaiminimas vaikui,kuris pradeda naują gyvenimą.

Hen-party

Per pastaruosius dešimtmečius  tarp lietuvaičių mišrių santuokų žymiai padaugėjo. Nieko stebėtino. Europa , atvėrusi savo šalių sienas-atvėrė kelią žmonėms susitikti, bendrauti, pamilti. O pamilus-ruošiamasi bendram gyvenimui,kuris yra vainikuojamas puikia jaunųjų švente-vestuvėmis.

Hen-party, išvertus iš anglų kalbos reiškia mergvakarį, kuris dar yra vadinamas mergaičiukių susiėjimu. Tai iš tiesų labai linksma šventė. Joje jaunoji segi simbolišką nuometą, pamergės apsijuosusios  juostomis su užrašytu jaunosios vardu, dauguma jų-pasirišusios keliaraiščius ar apsirūpinusios šventiniais vakarėlio atributais. Šventėje kartu su jaunimu  dalyvauja jaunosios ir jaunikio mamos. Daugiausiai tokie vakarėliai vyksta įvairių klubų pasilinksminimo vietose. Kai kas mergvakarėlius organizuoja ir įdomiau.

Buvo linksma

Į savo dukros mergvakarį atvykau po trijų valandų autobusu trukusios  kelionės. Iki pat vakarėlio pradžios yra griežtai saugomas vietos, kurioje tai įvyks, pavadinimas.Viską organizuoja pamergės, kurios savo ruožtu paskiria atsakingąją už vakarėlio organizaciją. Dažniausiai tai būna jaunosios pati geriausia draugė. Taigi, atvykusi į kurortinį miestą prie jūros, visų pirma patekau į “nude drawing” (nuogo brėžinio) klasę. Nekomentuosiu koks buvo jausmas piešiant įvairiomis pozomis demonstruojantį nuogo  vaikino kūną, bet žiūrint iš šalies- buvo linksma stebėti susikaupusius merginų veidus. Jų šiek tiek   “pasiklydusios” rankos, vedžiojančios juodas  linijas balto popieriaus lape  , išdavė mergaitišką jaudulį. Po užsiėmimo, keletas merginų pamokos metu dalyvavusiai mokytojai prisipažino, jog ateityje būtų įdomu lankyti “nuogo brėžinio” klasę. Toks piešimo būdas  koncentruoja dėmesį ir ramina nervų sistemą.

Vakarėlis įlankoje

Viešbutyje, kuriame apsistojome, mūsų laukė  gražus siurprizas. Nežiūrint ,kad šventės organizatorė buvo padariusi kiekvienam dalyviui jam skirtą ženklą -sagę ,tai viešbučio numeryje kiekvienas ant lovos radome dovanėlę ,skirtą šiai šventei atminti. Pats mergvakario linksmumas turėjo įvykti laive ,todėl pasipuošusios skubėjome į įlanką. Dukros draugė pasirūpino puošmena, kuri labai pradžiugino mergvakario kaltininkę. Pagal lietuviškas tradicijas ji nupynė puikų gyvų gėlių vainiką ir uždėjo jaunąjai ant galvos . Britės buvo sužavėtos.

Laive, kuriame valgėme, gėrėme, šokome ir juokavome, buvo labai linksma. Kartu su mumis linksminosi ir kita graži kompanija. Tad jau gįžtant į uostą, būsimos nuotakos, prižiūrimos laivo kapitono, pasikeisdamos viena po kitos,vairavo mūsų baltą laivą. Jis,pasikrovęs jaunatviška energija, smagiai skuodė įkaitusiu vasaros vandeniu.

Stereotipai

Mudviem, su jaunikio mama linksmybės užsibaigė naktiniame klube. Anglijoje einant į naktinius ir panašius  klubus-amžiaus cenzo nėra. Svarbu, kaip tu pats ten jautiesi. Kadangi mudvi jau buvome užtektinai pasilinksminusios, todėl ,palikusios jaunimą toliau šėlti, sugrįžome į viešbutį. Kopdamos į gana aukštą kalną, tylomis dalinomės puikiai praleisto laiko akimirkomis. Minutėlę sustojusi, ištariau:”Aš laiminga”. Už mano nugaros pasigirdo toks pats atsakymas. Štai, pagalvojau, žmonės , kuriuos jungia bendras džiaugsmas ir siekiai, stereotipų ,kurie ribotų kitos  šalies kultūrą, jos papročius, etnografiją-nėra.Yra tik žmonės, kurie nesuprasdami, jog pasaulis pasikeitęs jau tūkstančius kartų, nenori tai pripažinti. Pasikeitusios žemės naujas veidas diktuoja ir savas taisykes. Jos labai paprastos:nenusižengti žmogiškumui.

Nepraeis nei keletas savaičių, kaip didelis žmonių būrys  atvažiuos į Lietuvą švęsti vestuvių. Jos įvyks , taip kaip ir mergvakaris,  prie gražios, tačiau jau lietuviškos-Baltijos jūros. Jei anksčiau kiek abejojau, jog kitos tautos, svetimos kalbos, papročių barjeras įmanomas, tai po šio puikaus  mergvakario,   galiu drąsiai pasakyti:bus linksma.

 

WP_001858

Marija

Irena Valužė

 

 

 

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: