Kai paukštis žiūri tau į akis

Didžiojoje Britanijoje, eksperimento su balandžiais  metu buvo nustatyta, jog šie paukščiai atpažįsta žmonių veidus. Kažkurį laiką balandžius lesinę vieni ir tie patys žmonės užleido vietą kitiems ,o patys (palikę  atvirus veidus ir  aklinai uždengę kūnus) stebėjo paukščius, atsistoje atokiau nuo jų.   Rezultatas pranoko lūkesčius.  Visi paukščiai suskrido prie senesniųjų savo globėjų.  Palangos balandininkų klubo pirmininkas Reinoldas Liaudanskas šį mano pasakojimą patvirtino  savo pastebėjimais. Kai  jo augintiniai iš tolo jį pamatę pradeda linksmai burkuoti -”atpažįsta mane“,- nė nemirktelėjęs atsakė  daugiametis balandžių mylėtojas.

Praėjo keturi dešimtmečiai

Nuo to laiko, kai Reinoldui jo kaimynas Klaipėdos turguje nupirko du karvelius- praėjo keturi dešimtmečiai. Meilė paukščiams neišnyko, ji peraugo į  kasdieninę veiklą organizuojant   balandžių parodas, populiarinant  balandžių veisles Lietuvoje , dalinantis patirtimi  su savo kolegomis, dalyvaujant įvairiuose  renginiuose bei pristatant   plačiajai visuomenei parengtą knygos leidinį :  “Žmonės,Balandžiai,Palanga”.  Šiais metais Lietuvos balandžių augintojai buvo priimti į Tarptautinę balandžių federaciją. Anot Palangos balandininkų klubo vadovo, atsivėrė naujos galimybės populiarinti lietuviškas balandžių veisles.  Prieš dešimtmetį pradėjęs rinkti įvairią medžiagą apie šiuos unikalius paukščius, šiandieną jis džiaugiasi  surinkęs nemažą medžiagą apie šiuos paukščius. Jis džiaugiasi vis didėjančia savo balandžių  skulptūrėlių kolekcija. Skulptūrėles Reinoldui dažniausiai dovanoja draugai, sugrįžę iš tolimų kelionių.

Gyvenimo džiaugsmas

Gyvenimas duotas tam, kad jame paliktume savo pėdsaką. Anot Reinoldo, praėjo  dešimt metų nuo to momento, kai balandžių augintojai ,susibūrę į vienminčių klubą,  jautėsi esantys  tik savo pomėgio entuziastais. Dabar, galvoja Palangos balandžių klubo pirmininkas, atėjo metas Lietuvos balandininkams „išplaukti į platesnius vandenis‘. Apie šį begalinį norą liudija mudviejų susirašynėjimas:  „Ruošiuosi „Akropolyje“ Tarptautinių dekoratyvinių vištų ir dekoratyvinių balandžių parodai bei mano balandžių skulptūrėlių parodai“, “Paroda praėjo su dideliu susidomėjimu. Ją aplankė virš 13 tūkstančių žmonių.‘“ Šį šeštadienį Lietuvos ir Liepojos dekoratyvinių vištų ir balandžių paroda Liepojoje. Dalyvaus ir mūsų klubas‘, “Internete „Lietuvos ryto „straipsnis „Minias žmonių viliojo burkuojantys  balandžiai“, “2015 .05.16. Prancūzijoje, įvykusio kongreso metu, Lietuvos balandininkai priimti į Europos balandžių augintojų asociaciją. Tai istorinis žingsnis Lietuvos balandininkystėje“, ‘Mūsų klubo naujas tinklapis, kurį pristačiau Vokietijoje: www. Memeler .weebly. com“, “ Ką  tik grįžau iš Punsko. Trečia vieta už gražiausią balandį (Klaipėdos aukštaskraidis)  Lietuvos dekoratyvinių ir  veislinių paukščių parodoje“,-rašo Reinoldas Liaudanskas man,gyvenančiai toli nuo namų.

Jaustis laisvam

Esu ne kartą savo klasioko klausiusi: “Kam tau tie paukščiai? Juk jie tau neatneša materialinės naudos, daugiau tik išlaidas, geriau pasirūpintum savo buitimi. Balandinę turi pastatęs tvirtą, o pats gyveni  neapšiltintame sodo namelyje.“ Reinoldas, kiek sutrikęs nuo mano tiesmukiško klausimo ,kaltai nusišypso ir ,lyg klausdamas  pats savęs, atsako: “Nu, „jolki“, kaip  gi be jų?“ Tuo mudvieju kalba ir užsibaigia. Vartydama vokiečių rašytojo, Nobelio premijos laureato Hermano Hesės minčių rinkinį atradau žodžius,kurie gal būt atsakytų į mano klausimą : “Kai žmogus ieško, tada dažnai atsitinka, kad jo akys mato tik ieškomąjį dalyką, ir jis nieko kito neįstengia pastebėti ar suvokti, nes visą laiką galvoja tik apie ieškomą daiktą,-jis turi tikslą ir yra jo apsėstas. Ieškoti- tai turėti tikslą. Bet rasti- reiškia būti laisvam, atviram pojūčiams, neturėti jokio tikslo“ (H.Hesse ,“Skaitymai minutėms“). Iš tiesų, ar gali būti svarbiau nei laisvė žmogui ir paukščiui, ypač tada, kai jie žiūri vienas kitam į akis…

merkmale

Tinklalapio,pristatyto Vokietijoje, fragmentas

Irena Valužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: