Traukinys juda į priekį

(mintys balsu)

Štai ir prabėgo penkiasdešimt dienų nuo to momento, kada pasaulis paskelbė Naujųjų metų pradžią. Daugiau nei penkios pragyventos savaitės:žmogaus,valstybių,planetos . Laikas -tarsi garvežys;tempdamas viską kas prie jo prikabinta , nepaliaujamai juda į priekį.

Planetos  pulsas

Kas dieną daugiatūkstantiniais tiražais išleidžiamuose dienraščiuose bei  TV programų puslapiuose dažnai tenka aptikti pavadinimą-„Planetos pulsas“.  Juose fiksuojami patys svarbiausi mūsų planetos įvykiai. Skaitant ar žiūrint TV programas dažnai pagalvoji, jog gamtos kataklizmai, karai, ligos, politinės batalijos manęs, ar mano šeimos  narių tikrai nepalies. Tačiau, kuo ilgiau gyveni,tuo daugiau supranti,jog,  kas sekundę besikeičiančiame pasaulyje esi tik šio virsmo menka dalimi. Žaviuosi tais, kurie laužydami nusistovėjusius stereotipus bando sau ir kitiems įrodyti priešingus dalykus: apsigyvena atokiau nuo civilizacijos sunaikintų miestų, rizikuodami gyvybe kopia į kalnus ,braunasi per džiunglių tankmes, vienut vienutėliai skuodžia  vandenynais,   skrieja oro balionais, kelių kilometrų aukštyje stačia galva neria nuo  uolos krašto žemyn. Dažnas pasakytų,jog mumyse teka „robinzoniškas“ kraujas, mėgstame ekstrimą,  norime būti populiarūs,todėl esame ne kas kitas, o tas pats Planetos pulsas, kurio noru atėjome  į Žemę tam,kad  visa savo esybe pajustume, išgyventume ir  paliktume savo  pėdsaką.

Ir taip,ir ne.

Kartą teko išgirsti linksmą pasakojimą apie mažą,penkerių metų berniuką,  kuris savo kompiuteriui “uždavė”klausimą:“ Kaip neiti į darželį?“. Šis juokigas pasakojimas man tada sukėlė dvejopą jausmą: puiku,kad  auga vis protingesni ir protingesni vaikai, liūdna,jog žmogus jau nuo mažumės  pasineria į juodų klavišų magiją. Jis panašėja į robotą:parašei,ir gavai atsakymą. Tačiau,kad ir kokie dideli akmenys kristų į sumaterialėjusio pasaulio pusę,statistiniais duomenimis  žmonės dabar  žymiai daugiau lankosi teatruose, koncertuose, parodų salėse .Jie ieško atsvaros savo sielai. Gaila,jog pasaulio „vyrai“, besikaudami už vietą po „saule“, dažnai pamiršta seną,kaip pati Žemė, tiesą- grožis išgelbės pasaulį.

Penkios savaitės

Turbūt nereikia priminti apie jau šiais metais įvykusias  katastrofas (karai, lėktuvų avarijos,terorizmo aukos,potvyniai,sniego lavinos). Gyvename kaip ant parako statinės.  Keturiasdešimt dienų katalikų tikėjime simbolizuoja išėjusiojo iš šio pasaulio visišką atsiskyrimą nuo materijos. Išsilaisvinusi siela sugrįžta atgal. Amžinajame laiko rate ji suras savo vietą,o Žemė nebetenka pačio brangiausio savo turto-Žmogaus.

Man,kaip ir kiekvienam žmogui, kasdieniniai įvykiai geriausiai matosi iš savo “varpinės”. Prieš porą dienų miesto centre (UK) stebėjau mitingą, kuriame  žmonės  išreiškė nepasitenkinimą dabartinio Amerikos prezidento D.Trump’o priimtais sprendimais. Emigrantams pirmosios šių metų savaitės atnešė taip pat nemalonią žinią: Anglija pasitraukia iš ES,tokį sprendimą radifikavo šalies Parlamentas. Kita žinia,kuri sukrėtė nedidelio Devono Karalystės miestelio vištų fabrike dirbančius žmones: nusižudė du fabriko darbuotojai (lietuvis ir latvis) . Akivaizdu,jog ši, ar kitos savižudybės ( savižudybių būta ir anksčiau) ,nesusyjusios su Brexsit’u. Šiomis dienomis Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Th.May paskelbė,jog ji palaiko ES žmonių norą po Brexsit’o pasilikti Britanijoje. Tris su puse milijono imigravusiųjų į Angliją žmonių galės ramiai dirbti , gyventi ir jaustis pilnateisiais šios šalies piliečiais.

Prieš savaitę siautėję  smarkūs vėjai pietvakarių Anglijos pakrantėms šį sykį didelių nuostolių nepadarė.Rytoj išaus nauja diena.Žmonės kelsis,eis į darbą,kažkas myluos kūdikį,grąžins savo namus,senukai ,susikibę už rankų meiliais žvilgsniais lydės vienas kitą. Žmonės tikės,jog ateinati savaitė ,ir visos kitos, bus pilnos įspūdžių,džiaugsmo , vilties.

Taigi, durys užsidarė.Traukinys toliau juda į priekį.

2017-01-30-19-32-39

mitingas Exseter’io gatvėje

Irena Valužė

%d bloggers like this: