“Žmonių tarpusavio santykiai turi būti grįsti tarnyste ir besąlygiška meile”

 

Lepos 5 d.  Antano Mončio namų-muziejaus kiemelyje atidaryta paroda,skirta Jonui Pauliui II-ajam “Laisvės popiežius”. Paroda pasakoja ne tik apie Popiežių ir jo mokymą,bet pristato ir Lenkijos istoriją, ypatingai laikotarpį,kai Lenkijoje kūrėsi judėjimas “Solidarumas”,kai lenkai pradėjo kovoti už savo nepriklausomybę ir kokią ytaką šiai kovai turėjo Popiežius.Parodoje taip pat pasakojama apie Popiežiaus pastangas kovojant už žmonių teises visame pasaulyje.

Paroda lenkų ir lietuvių kalbomis paruošta eksplotavimui lauko sąlygomis. Paroda susideda iš 36 stendų,kurie jungiasi po 4 vienetus ir sudaro kvadratines kolonas (2 m.aukščio).Iš viso tokių kolonų yra devynios.

Keletas tekstų,panaudotų parodos stenduose:

„Keliaudamas po visą pasaulį popiežius lenkas primena,kad kiekviena politinė sistema turi saugoti žmogų ir gerbti piliečių individualumą.Jonas Paulius II apie tai kalba ir laisvojo pasaulio lyderiams,ir aršiai su visuomene konfliktuojančioms vyriausybėms.Taip pat primena,kad visi žmonių tarpusavio santykiai turi būti grįsti tarnyste ir besąlygiška meile,ypač silpniausiems ir skriaudžiamiems. Itin stiprūs dvasiniai saitai jungė Joną Paulių II su Motina Terese,kuri labaiausiai globojo visuomenės atstumtus,sergančius raupsais ir Indijos gatvėse mirštančius žmones.Popiežius daugybę kartų primindavo vienuolės posakį,kad norėdami keisti pasaulį,privalome pradėti nuo savęs“.

Šv.Kazimieras,kurį kartu su broliais lietuviais lenkai garbina kaip globėją,nušviečia bendrą abiejų kaimyninių tautų istorinę praeitį ir teikia harmoningo,vaisingo sugyvenimo kiekvienoje gyvenimo srityje viltį,sugyvenimo,kuris visada turėtų remtis pagarba visuotinai priimtiems tarptautinės tvarkos principams,-ateityje taip bus palaikoma ilgalaikė taika šioje Europos dalyje“.

2016-2017 m. Paroda jau buvo eksponuota Vilniuje:prie Apaštalinės Niunciatūros, Bernandinų bažnyčios šventoriuje,Pal. Matulaičio bažnyčioje,Naujosios Vilnios Švč.Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.Gegužės mėnesį paroda buvo eksponuojama Panežėžyje,Laisvės aikštėje.

Antano Mončio namų-muziejaus kiemelyje paroda veiks iki š.m.rugpjūčio 1-os dienos.

 

(informacija paimta iš Lenkijos Respublikos ambasados patarėjo Marcin Lapczyski laiško ,atsiusto A.Mončio muziejaus direktorei Loretai Turauskaitei)

IMG_2253

parodos “Laisvės Popiežius'”ekspozicija Palangos A.Mončio namų-muziejaus kiemelyje

(vaizdas iš viršaus)

Irena Valužė

 

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: