Verbų sekmadienis – magija kiekviename iš mūsų

Paskutiniai sniego kauburėliai kur nekur dar vis baltuoja  drėgmės prisisotinusioje žemėje. Iš žiemos sąstingio pabudusi gamta alsuoja  pavasario vėsa. Ji, besirungdama su saule, neužilgo žada dovanoti žmonėms jūras gėlių, bičių dūzgesį pievose, rytmetines paukščio giesmes ir dar daug daug puikių dalykų.

Esame religinga tauta. Šį rytą  lietuvaičiai iš didelių ar mažesnių miestų bei miestelių skubėjo į savo maldos namus, kad atiduotų pagarbą Tam, kuris pasiryžęs kentėti už mus, nusidėjėlius, vargstančius, ligonius, atsidūrusius  gyvenimo kryžkelėje. Jo ,Aukščiausiojo širdies gelmės neišmatuojamos. Jose – gerumo, atjautos , atleidimo, vilties ir tikėjimo  jūros.

Prieš du tūkstančius metų Kristus, kaip pranašas garbingai  įžengė į Jaruzalę. Verba -Šv.Velykų simbolis, tapatinama su palmių šakelėmis ir gėlėmis , kurias žmonės klojo Jam po kojomis. Ne visi šlovino ir džiaugėsi Mesijo atėjimu. Puikioje  kunigo A.Toliato  knygoje “Žmogaus ir Dievo metai”, galime perskaityti tokius žodžius : ” Ne veltui sakoma, kad meilę nuo neapykantos skiria tik vienas žingsnis, ir viskas lengvai apsiverčia. Užtenka tik propogandos ir nieko nebelieka iš tikėjimo, taurių pojūčių, mes puolam naikinti, laužyti, plėšyti, deginti, jeigu tik neturim gilesnio pamato – pasitikėjimo Dievu”.

Eidama Palangos Kretingos gatve ,su didžiule širdgėla žvelgiau į ne vieną dešimtmetį augusius ir žmones džiuginusius sveikus , ką tik išpjautus storakamienius medžius. Saulės šviesoje nupjautų medžių kelmai baltavo tarsi žvakės pilkame žemės fone. Kažin, pagalvojau, ar nenutrūks rankos tam, kuris tai padarė. Tokia bukapročių sugalvota psichozė kirsti Lietuvoje medžius šiandien itin populiari. Mat kažkam parūpo kuo greičiau panaudoti europinius pinigus tiesiant magistrales, statant pramogai ar bizniui plėtoti skirtus objektus protingai nepasvarsčius, kaip nesužaloti gamtos.

Ar atleisi mums, Viešpatie, už mūsų padarytas klaidas? Kokią Lietuvą paliksime savo vaikams ir anūkams?  Neišsaugoję gamtos, nepaliaujamai ją kasdieną teršdami ir naikindami , neišsaugosime savo planetos. Delsti nebėra kada, žmonija akivaizdžiai mato to pasekmes. Todėl, kaip sako kunigas A.Toliatas,” Didžioji savaitė veda į Kristaus glėbį. Melskime jo, kad netaptumėme Jaruzalės asilaičiais ir suvoktume, kad visa tai, ką turime, yra dovana ir kad geriausia daugyba  tai yra dalyba”.

O ši dalyba, mano manymu, gali prasidėti ir pačiais mažiausiais dalykais. Kad ir šia, kurią papasakojo mano geras pažįstamas Jaroslavas. Jis praėjusią vasarą dalyvavo savo draugės  giminės vestuvėse Lenkijoje, kur jaunieji visiems į vestuves susirinkusiems žmonėms iš anksto buvo pranešę apie jų norą: visi svečiai vietoje gėlių atneša vaikiškų knygelių. Jaroslavas džiaugėsi tokiu jaunų žmonių sumanymu, nes ne vieną šimtą atneštų knygučių jaunieji padovanojo vaikų namų auklėtiniams. Sakysit, nieko čia ypatingo? Galbūt, bet jei kiekvienas iš mūsų  ką nors padarytume tokio, kas  vėliau verstų jaustis labai gerai – būtų tai, kas leistų “surūdyjusiems” laikrodžiams  rodyti tikslų Žemės laiką.

Šiandien bažnyčioje pašventinusi  savo verbų šakelę, rytoj ją nuvešiu ir padovanosiu savo  dukros šeimai Anglijoje. Jų šeimoje gimė kūdikis. Tegu Aukščiausiasis saugos šį mažutį žmogų- mano anūką . Jis, kaip tūkstančiai kitų, šią ar kitą minutę gimstančių ir gimsiančių žmonių yra Naujo Gyvenimo pranašai.

Velykas pasitiksiu svečioje šalyje. Žmogui nėra sienų ar kliūčių apkabinti savo artimą ir džiaugtis tuo, ką duoda tau gyvenimas.

“Prašykime, kad Dievas mums duotų dosnią ir dėkingą širdį, į kurią įžengtų Kristus, vedantis į tikrąjį prisikėlimą, į tikrąjį atgimimą (A.Toliatas, kn., “Žmogaus ir Dievo metai”).

2018-03-24 13.48.01 Velykinė J.Basanavičiaus gatvė Palangoje

IrenaValužė

Laukiu atsiliepimų

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: